Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
triệu dương blog

Thế giới giường tầng

November 16 2015 , Written by Trieu Duong Published on #giuong tang

Lý tưởng nhất, giường tầng nên một bước bảo vệ liên quan đến nơi bạn có thể mà không có nhiều của một căng ra được ở đây và ở các tầng trên cùng của chiếc giường ngủ của bạn. Trên cơ hội ra rằng bạn đang xây dựng chiếc giường ngủ mà không cần bất cứ ai khác hiện nay, đảm bảo rằng bạn giới thiệu một chiếc ghế bước, trong một thế giới hoàn hảo ở một khía cạnh mà sự ủng hộ được đặt để ngăn chặn rủi ro và không mang bất kỳ bận tâm đến một trong những ở giường dưới.

Để đi đến tầng trên cùng của chiếc giường ngủ, bạn có thể sử dụng các bước được bảo đảm, nhận được trên giường ngủ đệm của giường thấp và nhận được trên đầu hoặc hội đồng quản trị chân, sử dụng người đứng đầu hoặc chân tập đoàn hàng đầu của chiếc giường ngủ như cơ sở Ban Kha, hoặc có ai đó để đẩy bạn lên giường đầu.

Bằng cách sử dụng một chân, có được trên bảng đầu hoặc hội đồng quản trị chân và giữ cho hoạt động các điểm cao nhất của bạn, bạn có thể nhận được một xử lý về ở tầng trên trước khi bạn kéo mình lên. Đặt chân khác của bạn trên bảng đầu hoặc chân tập đoàn hàng đầu của tầng trên và sử dụng các chân khác và để di chuyển về phía bên của hội đồng quản trị hoặc hội đồng quản trị đầu chân để đạt được các tầng trên cùng. Giuong tang

Share this post

Repost 0

Comment on this post